• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  4205 Number of all theses in local repository:  3344 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Унапређење процеса пројектовања јавних градских простора применом принципа квантне архитектуре Aleksić, Dubravko. Univerzitet u Beogradu  -  Arhitektonski fakultet 2016
Модел електронског пословања локалних туристичких заједница Vasković, Jelena V. 1987- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet organizacionih nauka 2016
Dobijanje i karakterizacija fosforvolframovih bronzi dopiranih jonima litijuma, magnezijuma i europijuma Nedić, Zoran, 1987- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet za fizičku hemiju 2016
Fenotipska i genotipska karakterizacija bakterija Burkholderia cepacia kompleksa izolovanih kod pacijenata sa cističnom fibrozom Vasiljević, Zorica V., 1968- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Analiza anatomsko-morfoloških karakteristika nosne piramide kao kriterijuma za izbor pristupa u rinoplastici Lazović, Goran D., 1967- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Prediktivni značaj kliničkih i mikrobioloških karakteristika nosno-sinusne polipoze na ishod operativnog lečenja Pavlović, Bojan M., 1974- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Katalizator na bazi nikla na silikatnom nosaču za hidrogenizaciju biljnog ulja - sinteza, karakterizacija i katalitička svojstva Krstić, Jugoslav. 1968- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet za fizičku hemiju 2016
Prediktivni značaj individualnih i kliničkih karakteristika osoba sa adenokarcinomom prostate na rizik za nastanak akutne i kasne toksičnosti nakon zračne terapije Stanković, Vesna V., 1964- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Uticaji moralizatorskih tema i školske drame na evropsku likovnu umetnost XVII i XVIII veka Mihailović, Radmila. Univerzitet u Beogradu  -  Filozofski fakultet 1963
Alternativne strategije poslovnog marketinga na tržištu u razvoju Jovanović, Danijela. 1976- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet organizacionih nauka 2016
Емоционална реактивност и базична структура личности Đurović, Boris M. 1977- Univerzitet u Beogradu  -  Filozofski fakultet 2016
Методичка функција песама новопазарског краја у настави елементарне музичке писмености млађих разреда основне школе Nilšić, Naka K. Univerzitet u Beogradu  -  Učiteljski fakultet 2016
Hemijska i mehanohemijska sinteza multiferoika na bazi itrijum-manganita Počuča-Nešić, Milica. 1976- Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2016
Iseljenici u Severnoj Americi i jugoslovenska država Đikanović, Vesna Š., 1973- Univerzitet u Beogradu  -  Filozofski fakultet 2016
Рад Србије на заштити државних и националних интереса у Македонији од 1885. до 1912. године Dedović, Vukašin D., 1960- Univerzitet u Beogradu  -  Filozofski fakultet 2016
Značaj osiguranja i kontrole kvaliteta u dijagnostičkoj i skrining mamografiji Stantić, Tomislav, 1964- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Procena uticaja gojaznosti na kvalitet života i seksualnost u menopauzi Simoncig-Netjasov, Aleksandra A., 1976- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Uporedna analiza kliničko-radioločke prezentacije, histološkog nalaza i operativnog ishoda tumora moždanog stabla Repac, Nikola, 1975- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Jovanka Broz i srpska javnost od 1952. do 2013. godine Pantelić, Ivana Z., 1977- Univerzitet u Beogradu  -  Filozofski fakultet 2016
Procena efekata perkutane nefrolitolapaksije u lečenju bolesnika sa kamenom u bubregu Durutović, Otaš R., 1971- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Skrining registar u organizovanom skriningu raka grlića materice u Republici Srbiji Naumović, Tamara S., 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Kristalna struktura i električne karakteristike BaTi1-xSnxO3 i CaCuTi4-xRuxO12 perovskitnih materijala Veselinović, Ljiljana. 1975- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet za fizičku hemiju 2016
Значај превентивних вежбања за развој моторичких способности и морфолошких карактеристика код ученика млађих разреда основне школе Branković, Dragan S., 1972- Univerzitet u Beogradu  -  Učiteljski fakultet 2016
Политички дискурс у паролама, слоганима и графитима протеста против НАТО бомбардовања СР Југославије 1999. Gruden, Tamara B., 1963- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet političkih nauka 2016
Ispitivanje učestalosti polimorfizama beta-2 adrenergičnih receptora i povezanosti sa terapijskim odgovorom kod osoba sa bronhijalnom astmom Petrović-Stanojević, Nataša D., 1966- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016