• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5058 Number of all theses in local repository:  3946 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Modelne karakteristike motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika i životnih navika studentkinja Kriminalističko-policijske akademije Dimitrijević, Raša D., 1972- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2016
Analiza kognicije i razvojnog prilagođavanja kod osoba pod različitim rizikom za psihozu Andrić-Petrović, Sanja V., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
Detekcija i genotipizacija humanog citomegalovirusa i Epštajn-Bar virusa u hroničnim periapikalnim lezijama Jakovljević, Aleksandar, 1986- Univerzitet u Beogradu  -  Stomatološki fakultet 2017
Varijante u genima za editovanje RNK, serotoninski receptor 2C i triptofan-hidroksilazu 2 kao faktori rizika za pokušaj samoubistva kod psihijatrijskih bolesnika Karanović, Jelena N., 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2017
Interplay of cavitation bubble and plasma emision during single pulse laser induced breakdown on submerged target Gavrilović, Marijana, 1986- Univerzitet u Beogradu  -  Elektrotehnički fakultet 2017
Mikromehanička svojstva i termička stabilnost adheziva za optička vlakna na bazi kopolimera etilena i vinil-acetata Tomić, Nataša, 1986- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2017
Истраживање повезаности одредница здравља са здравственим понашањем адолесцената у Републици Србији Boričić, Katarina A., 1973- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
Optimizacija procesa hidrotermalne karbonizacije komine grožđa i primena dobijene hidročađi Petrović, Jelena T. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2017
Fenotipska plastičnost ekofizioloških, morfoloških i fenoloških osobina Iris variegata L. (Iridaceae) i diferencijacija genotipova poreklom iz staništa sa različitim svetlosnim karakteristikama Živković, Uroš, 1980- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2017
Rekonstrukcija genitalija u hirurgiji promene pola iz muškog u ženski Bižić, Marta R., 1977- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima Bjelica, Dragan Lj. Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet organizacionih nauka 2017
Kristalizacione karakteristike i sinterabilnost prahova lantan-stroncijum-boratnih stakala Smiljanić, Sonja V. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2017
Interferencija tiolnih grupa metabolita disulfirama sa glutationskim odgovorom na oksidativni stres indukovan kadmijujoj i/ili alkoholom u jetri pacova Begić, Aida, 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Farmaceutski fakultet 2017
Procena genetskih parametara osobina dugovečnosti goveda crno bele rase Stanojević, Dragan Ž., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Poljoprivredni fakultet 2017
Molekularna detekcija i filogenetska analiza virusa Aujeckijeve bolesti, parvovirusa i svinjskog cirkovirusa tip 2 kod svinja u Crnoj Gori Miković, Radoš D., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet veterinarske medicine 2017
Razvoj modela međuzavisnosti prodajnih aktivnosti i pozicioniranosti brenda privatnih zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji Jović, Željko R. Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet organizacionih nauka 2017
Teorijsko i eksperimentalno istraživanje uticaja TiO2 na sorpciju vodonika u MgH2/Mg sistemu Vujasin, Radojka, 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet za fizičku hemiju 2017
Могућност примене процеса ремедијације земљишта загађеног тешким металима и арсеном коришћењем аутохтоних биљних врста уз њихово коришћење у енергетске сврхе Čudić, Vladica, 1966- Univerzitet u Beogradu  -  Mašinski fakultet 2017
Dinamika posebnih klasa sistema sa kašnjenjem na konačnom vremenskom intervalu Jovanović, Aleksandra M., 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Mašinski fakultet 2016
The local thermal comfort impact on working productivity loss in non-residental buildings Bajc, Tamara S., 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Mašinski fakultet 2017
Радни и социјални судови - друштвена улога и оправданост увођења у правосудни систем Републике Србије Božović, Bojan V. 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Pravni fakultet 2016
Biodiverzitet kvasaca u zemljištu i njihov značaj u održivoj poljoprivredi Radić, Danka S., 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Poljoprivredni fakultet 2017
Утицај густине садње на закоровљеност засада и принос биомасе мискантуса (Miscanthus X giganteus Greef et Deu.) Maksimović, Jelena S., 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Poljoprivredni fakultet 2016
Могућности ГИС-а у управљању заштићеним природним добрима Štrbac, Orhideja. 1969- Univerzitet u Beogradu  -  Geografski fakultet 2016
Prognostički značaj erektilne disfunkcije u proceni stepena oštećenja endotela Đorđević, Dejan B., 1972- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017