• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  7888 Number of all theses in local repository:  6075 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Робусна евалуација и калибрација билансних хидролошких модела у промјенљивим климатским условима Topalović, Žana, 1980-, 57139209 Univerzitet u Beogradu  -  Građevinski fakultet 2020
Развој модела за процену утицаја димензија ефикасног управљања пословним процесима на основу специфичности одевне индустрије Dobrosavljević, Andrea, 1992-, 32375655 Univerzitet u Beogradu  -  Tehnički fakultet u Boru 2020
Model za kompleksno tretiranje efekata podzemne eksploatacije ležišta mineralnih sirovina u cilju podrške odlučivanju Bajić, Sanja, 1986-, 57506057 Univerzitet u Beogradu  -  Rudarsko-geološki fakultet 2020
Ерозиони и седиментациони процеси на сливним подручјима малих водних акумулација на подручју града Београда и Фрушке горе Anđelković, Aleksandar, 1985-, 20504423 Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2020
Процесне перформансе суперсоничног гасног ејектора са конвергентно-дивегентном млазницом променљивог попречног пресека Petrović, Andrija, 1991-, 31955303 Univerzitet u Beogradu  -  Mašinski fakultet 2019
Primena parametara elasto-plastične mehanike loma na procenu integriteta velikih sfernih rezervoara Milovanović, Aleksandar, 1989-, 61738505 Univerzitet u Beogradu  -  Mašinski fakultet 2019
Analysis of interaction inside the pile group subjected to arbitrary horizontal loading: doctoral dissertation Marjanović, Miloš, 1986-, 31016295 Univerzitet u Beogradu  -  Građevinski fakultet 2020
Методологија оптимизације ефеката протока података на бази интеграције структурне системске анализе и ризика Đurić, Goran, 1968-, 32418663 Univerzitet u Beogradu  -  Mašinski fakultet 2020
Uticaj utiskivanja gas-lift gasa na prenos mase i toplote Grubač, Branko S., 1991-, 29534055 Univerzitet u Beogradu  -  Rudarsko-geološki fakultet 2019
Концепт фрагментарности и кодирање недостатака ка новим облицима архитектонске модерности Milojević, Mila, 1988-, 58368521 Univerzitet u Beogradu  -  Arhitektonski fakultet 2020
Funkcionisanje i uticaj epikarsta na režim, bilans i kvalitet podzemnih voda istočnog dela karstnog sistema Suve planine Petrović, Branislav, 1981-, 62715401 Univerzitet u Beogradu  -  Rudarsko-geološki fakultet 2020
Inventar grobova ženske populacije kao odraz životnog doba: studija slučaja viminacijumskih nekropola od I do IV veka Danković, Ilija, 1986-, 29547879 Univerzitet u Beogradu  -  Filozofski fakultet 2020
Побољшање перформанси прикупљања кориснички генерисаних садржаја на Вебу применом адаптивних интелигентних метода Pavković, Miloš, 1982-, 25102695 Univerzitet u Beogradu  -  Elektrotehnički fakultet 2020
Право својине на пољопривредном земљишту Nikolić Popadić, Sofija, 1988-, 25493863 Univerzitet u Beogradu  -  Pravni fakultet 2020
Начело владавине права у Европској унији и њена политика проширења Pejović, Aleksandar Andrija, 1974-, 63829257 Univerzitet u Beogradu  -  Pravni fakultet 2020
Процена дозе за очно сочиво у интервентним процедурама на основу дозиметра за цело тело применом метода експерименталне и рачунарске дозиметрије Božović, Predrag, 1985-, 67229705 Univerzitet u Beogradu  -  Elektrotehnički fakultet 2021
Činioci nastanka i održivosti radničkog samoupravljanja: "oporavljena preduzeća" u Argentini u istorijsko-uporednoj perspektivi Petrović, Irena, 1984-, 34516839 Univerzitet u Beogradu  -  Filozofski fakultet 2020
Sistem za bioremedijaciju voda zagađenih fenolom upotrebom sočivice (Lemna minor L.) i bakterija njene rizosfere Radulović, Olga, 1986-, 62579721 Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2020
Књижевност за децу и младе у предметној настави српског језика у старијим разредима основне школе Kljajić, Nataša P., 1981-, 15740007 Univerzitet u Beogradu  -  Filološki fakultet 2020
Prevod kao mjesto jezičkog kontakta i jezičke promjene na primjeru prevoda knjiga iz oblasti popularne psihologije Simunović Poluga, Jelena, 1985-, 65750793 Univerzitet u Beogradu  -  Filološki fakultet 2019
Biomehanička i optička karakterizacija epidermalnog tkiva Dragičević, Aleksandra, 1980-, 54420489 Univerzitet u Beogradu  -  Mašinski fakultet 2020
Добро у планирању : модел вредносног расуђивања у пракси развоја града Đorđević, Aleksandra, 1990-, 20595303 Univerzitet u Beogradu  -  Arhitektonski fakultet 2020
Енергетска оптимизација параметарски моделираних фасада Vukadinović, Stevan, 1990-, 54016265 Univerzitet u Beogradu  -  Arhitektonski fakultet 2020
Западни Балкан као поткомплекс у Теорији регионалног безбедносног комплекса Milenković, Mirjana B., 1967-, 63711497 Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet političkih nauka 2020
Координација монетарне и фискалне политике у малој отвореној привреди, пример Србије Vasiljev, Tamara Bašić, 1977-, 66773257 Univerzitet u Beogradu  -  Ekonomski fakultet 2017